USKO, TIETO JA MYYTIT - TAPIO PUOLIMATKA

29,00 EUR 10,00 EUR



  • Tuote nro: 5202

Tuotteen kuvaus

Millaisiin myytteihin moderni ihminen uskoo? Ovatko usko ja tieto toistensa vastakohtia? Onko tiede todistanut, ettei Jumalaa ole olemassa?

Tieteellinen maailmankatsomus ymmärretään usein uskonnon vastakohdaksi. Toisaalta jotkut tunnetut ateistit ovat hiljattain korjanneet kantaansa tieteellisten löytöjen valossa. Viimeaikaisessa filosofisessa keskustelussa on kyseenalaistettu uskosta vieraantuneen kulttuurin keskeiset olettamukset. Ovatko modernin ihmisen perustavat uskomukset sittenkään myyteistä vapaita?

Professori Tapio puolimatka esittelee kirjassaan viimeaikaista uskonnonfilosofista keskustelua, voidaanko Jumalan olemassaolon puolesta esittää järkeviä perusteluja. Kirja haastaa pohtimaan inhimillisen ajattelun rajoja sejä arvioimaan erilaisia yrityksiä, joita näiden rajojen ylittämiseksi on tehty. Mitä voimme tietää ja mitä meidän on uskottava voidaksemme väittää tietävämme jotakin?

Uusi painos Puolimatkan kysytystä uskon ja tieteen suhdetta käsittelevän trilogian ensimmäisestä osasta. Trilogian muut osat ovat Usko, tiede ja Raamattu (2007) sekä Usko, tiede ja evoluutio (2008).

Kovakantinen. 376 sivua. 

ISBN: 9789516195202

Kustantaja: Kustannus Oy Uusi Tie